Publikasjoner

Informasjonsbrosjyrer om verdipapirmarkedet og de ulike produktene vi tilbyr på Oslo Børs og i konsernet Oslo Børs VPS.

For investorer

 
Aksjer for alle
En kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet.

Aksjer for alle (pdf, 2 MB)

For utstedere

 
Veien til en enklere børshverdag
Oslo Børs VPS tilbyr et bredt spekter av tjenester som gjør det enklere å være børsnotert.

Alt du trenger å vite om derivater
Grunnleggende innføring i opsjoner, forwards og futures.

Green bonds
Informasjon om listene med grønne obligasjoner notert på Oslo Børs og Nordic ABM.

Opsjonskalender
Kalender med merkedager for derivatmarkedet på Oslo Børs.

IR-anbefalingen
Anbefaling basert på beste praksis innen rapportering av finansiell og annen IR-informasjon, utarbeidet i samarbeid med NIRF.

ETP - Exchange Traded Products
En overordnet beskrivelse av utstederproduktene som kalles Exchange Traded Products.

Veiledning om rapportering av samfunnsansvar
Et nyttig og praktisk verktøy for å bidra til en effektiv, helhetlig og relevant samfunnsansvarsrapportering, utarbeidet i samarbeid med Norsif.

Aksjemarkedet på noen minutter
En digital kunnskapspakke fra AksjeNorge for deg som ikke har så mye kunnskap om aksjemarkedet fra før.
 Aksjemarkedet på noen minutter

 

Kontakt oss

Kommunikasjonsavdelingen