Produkter fra VPS

VPS er den eneste verdipapirsentralen i Norge, og leverer effektiv infrastruktur og tjenester for oppgjør og registrering av rettigheter for verdipapirer. Selskapet er en del av konsernet Oslo Børs VPS.

Nominee ID

Identifisering og analyse av underliggende eiere på forvaltede konti som ikke fremkommer i selskapets eierregister i VPS.
Mer om Nominee ID på vps.no

Aksjesparing for ansatte

Stimuler dine ansatte til aktivt medeierskap. Aksjesparing fra VPS gir ansatte muligheten til å spare periodisk i selskapets verdipapirer.
Mer om aksjesparing for ansatte på vps.no

Foretakstjenester

Enkel tilgang til eierregister, detaljer om dine aksjonærer og oversikt over de 20 største, bevegelser på eierne og elektroniske rapporter.
Mer om foretakstjenester på vps.no

Generalforsamling

VPS har utviklet en kostnadseffektiv og fleksibel løsning for gjennomføring av din generalforsamling.
Mer om generalforsamling på vps.no

Registrering av aksjer i VPS

En rekke kostnadseffektive og tidsbesparende løsninger, forenklet rapportering til skattemyndighetene både for ditt selskap og dine aksjonærer.
Mer om VPS-registrering på vps.no