Produkter fra Oslo Market Solutions

Oslo Market Solutions er en ledende leverandør av løsninger for internettbasert aksjehandel og presentasjon av portefølje- og markedsdata. Selskapet er en del av konsernet Oslo Børs VPS.

Investorportal

Investorløsninger på web både med og uten handel, med forsinkede kurser, realtid og streaming.
Mer om Investorportal på oslomarketsolutions.no

IR webmoduler

IR webmoduler er en 100% driftet og frittstående løsning for bedrifter som ønsker å publisere oppdatert verdipapirinformasjon på sine nettsteder.
Mer om IR webmoduler på oslomarketsolutions.no

Arena

Arena er en bransjeportal som leverer informasjon om verdipapir notert på Oslo Børs, Oslo Axess og A-listen på OTC.
Mer om Arena på oslomarketsolutions.no