Produkter og tjenester

Oslo Børs tilbyr et bredt spekter av markedsdataprodukter, publikasjoner samt kurs og seminarer.

Markedsdata

Oslo Børs leverer blant annet kursfeeder, fondsinformasjon, fundamentaldata samt megler- og utstederprodukter. Markedsdata til sluttbrukere leveres via våre distributører.

Kurs og seminarer

Oslo Børs arrangerer en rekke kurs og seminarer med fokus på ulike fagområder i børs- og finansmarkedet.

Publikasjoner

Her har vi samlet ulike informasjonsbrosjyrer om verdipapirmarkedet og de ulike produktene vi tilbyr på Oslo Børs og i konsernet Oslo Børs VPS.

SMS-tjenester

Oslo Børs tilbyr sanntidskurser på SMS, og en rekke ulike varslinger for aksjer, indekser og fond.

Kontakt oss

Markedsdata